Hủy

Cổ phiếu phổ thông Tin tức

  • 29/04/2014 - 07:05

    Lên phương án sáp nhập SNG vào SDT

    Hoán đổi 2,7 triệu cổ phiếu SNG tương đương 27 tỷ đồng sang SDT với số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến 384 tỷ đồng