Hủy

Cổ phiếu Vietjet Tin tức

  • 29/11/2016 - 08:00

    Cổ phiếu hàng không cất cánh

    Sự hiện diện của ACV và sắp tới là Vietnam Airlines, Vietjet Air trên sàn liệu có tạo động lực mới cho nhóm cổ phiếu hàng không và thị trường chứng khoán?