Hủy

Cổ phiếu Vinamilk Tin tức

  • 26/03/2015 - 08:03

    Tin vắn chứng khoán ngày 26/3

    MPC sẽ trả 50% cổ tức cho đợt 2/2014, phát hành 30 triệu CP, 2.500 tỷ đồng trái phiếu; CII thu được 926 tỷ đồng từ giao dịch với MPTC...
  • 29/09/2014 - 23:46

    Lịch sự kiện ngày 30/9

    Ngày mai, 166,69 triệu cổ phiếu Vinamilk trả cổ tức tỷ lệ 20% sẽ giao dịch chính thức.