Hủy

Cơ sở hạ tầng Tin tức

  • 29/04/2023 - 13:55

    Cần đến 441 tỉ USD để tái thiết Ukraine

    RDNA2 chỉ ước lượng được sự mất mát về vật chất thì tổn thương tâm lý lại không thể định lượng được, và đây là hạng mục không thể xây dựng lại.
  • 03/03/2023 - 08:29

    Núi nợ ngầm của Trung Quốc

    Nếu không có sự can thiệp, tình trạng này sẽ gây hỗn loạn thị trường trái phiếu và dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình.