Hủy

Co the Tin tức

 • 28/06/2022 - 14:00

  Cứu giá cổ phiếu

  Khi đa số cổ phiếu đều giảm tới 40-50%, thậm chí giảm sâu hơn, việc cứu giá cổ phiếu càng trở nên khó khăn.
 • 23/06/2022 - 18:07

  Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

  Hoạt động IR nên được giao cho một bộ phận chuyên trách. Nhiệm vụ của bộ phận này về cơ bản gồm 2 phần: truyền thông và chăm sóc đối tác.
 • 20/06/2022 - 14:00

  Ngược dòng cổ phiếu điện

  Nhiều cổ phiếu ngành điện đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục so với diễn biến chung của thị trường chứng khoán.
Người Tiên Phong