Hủy

CoinBase Tin tức

Cơn sốt bitcoin đang phai nhạt dần

Cơn sốt bitcoin đang phai nhạt dần

Công chúng bây giờ đang nhận ra rằng đây không phải là cơ hội đầu tư làm giàu nhanh, phi rủi ro và sự quan tâm của công chúng đang suy giảm.