Hủy

Con mắt Tin tức

  • 29/07/2014 - 10:25

    Bí mật về tác giả Wikipedia

    Văn phong trên trang bách khoa toàn thư mở trực tuyến đôi khi có vẻ thiếu tự nhiên do tác giả của các bài viết có thể không phải là con người.