Hủy

Con ruột Tin tức

Chính thức thanh tra tại Vinafood 2

Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).