Hủy

Cơn sốt Tin tức

  • 15/03/2018 - 09:48

    Cơn sốt bitcoin đang phai nhạt dần

    Công chúng bây giờ đang nhận ra rằng đây không phải là cơ hội đầu tư làm giàu nhanh, phi rủi ro và sự quan tâm của công chúng đang suy giảm.
  • 16/05/2016 - 14:12

    Cơn sốt vàng tăng nhiệt

    Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF tăng 25% từ đầu năm đến nay cho thấy sự bất an về động thái của các ngân hàng trung ương.