Hủy

Cơn sốt vàng Tin tức

Cơn sốt vàng tăng nhiệt

Cơn sốt vàng tăng nhiệt

Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF tăng 25% từ đầu năm đến nay cho thấy sự bất an về động thái của các ngân hàng trung ương.