Hủy

Condo Tin tức

Bùng nổ cơn sốt Condotel

Bùng nổ cơn sốt Condotel

Trong giai đoạn 2017-2019, ước tính trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 27.000-29.000 căn condotel được mở bán.

Người Tiên Phong