Hủy

Cong cong Tin tức

  • 03/07/2020 - 09:00

    Ví MoMo bảo mật theo chuẩn quốc tế

    MoMo sử dụng công nghệ bảo mật theo chuẩn quốc tế PCI DSS, người dùng yên tâm sử dụng sau khi xác thực, dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
  • 25/06/2020 - 09:34

    PCC1: Diều đang chờ gió

    Dồn lực phát triển các trang trại điện gió, PCC1 đang chuyển mình thành một công ty phát điện.