Hủy

Cong du Tin tức

  • 29/06/2022 - 14:13

    'Bắt' dữ liệu trở nên hữu ích

    Ngày 24/6, Hội Tin học TP.HCM đã cùng Western Digital Việt Nam tổ chức diễn đàn đầu tiên tại Việt Nam về Data: “VIETNAM DATA SUMMIT 2022: ĐỂ DATA LÊN TIẾNG”.
Người Tiên Phong