Hủy

Công nghệ AI Tin tức

Tech Summit 2019: Quyền năng của ABCD

Tech Summit 2019: Quyền năng của ABCD

Nối tiếp sự thành công của Tech Summit 2018, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vừa tổ chức thành công Hội nghị Tech Summit 2019 với chủ đề "Quyền năng của ABCD".

  • 21/09/2018 - 10:55

    VietNam Frontier Summit 2018

    Là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào 4 mảng của công nghệ tiên phong gồm Trí tuệ nhân tạo, IoT, Blockchain và Thực tế tăng cường/Thực tế ảo.