Hủy

Cong nghe so Tin tức

ChatGPT có gì đặc biệt?

ChatGPT có gì đặc biệt?

Chatbot này là phần mềm được thiết kế để trò chuyện với con người dựa trên các dữ liệu mà người dùng đưa ra.

 • 27/01/2023 - 07:30

  Rác hóa vàng

  Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cho công nghệ mới để hướng tới mô hình “kinh tế tuần hoàn” nhằm giải quyết thách thức hiện tại và mở đường vào tương lai.
 • 26/01/2023 - 07:30

  Dẫn dắt thay đổi

  Doanh nghiệp học cách thay đổi để thích ứng với biến chuyển nhanh chóng của công nghệ, thị trường, con người...
 • 18/01/2023 - 10:30

  Công nghệ sinh học gõ cửa Việt Nam

  CEO huyền thoại của Apple Steve Jobs đã dự đoán: “Sự đổi mới lớn nhất của thế kỷ XXI sẽ có mặt tại giao điểm của sinh học và công nghệ”.
Người Tiên Phong