Hủy

Công nghệ tài chính Tin tức

Fintech trong

Fintech trong "bình thường mới"

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.

  • 02/03/2021 - 14:00

    FPT lên nhờ số

    Xu hướng chuyển đổi số tiếp tục được tái khẳng định giữa những gián đoạn đang diễn ra do COVID-19.
  • 29/08/2019 - 08:00

    Kẻ đường cho Fintech

    Cần một chính sách thích hợp để mở đường cho các doanh nghiệp fintech tăng trưởng mạnh mẽ.