Hủy

Công nghệ tài chính Tin tức

Thời của tài chính nhúng

Thời của tài chính nhúng

Với bước phát triển cao hơn so với công nghệ tài chính (fintech), tài chính nhúng (embedded finance) được xem là xu hướng tương lai của ngành tài chính.

 • 08/09/2021 - 17:01

  Fintech trong "bình thường mới"

  Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.
 • 02/03/2021 - 14:00

  FPT lên nhờ số

  Xu hướng chuyển đổi số tiếp tục được tái khẳng định giữa những gián đoạn đang diễn ra do COVID-19.
 • 29/08/2019 - 08:00

  Kẻ đường cho Fintech

  Cần một chính sách thích hợp để mở đường cho các doanh nghiệp fintech tăng trưởng mạnh mẽ.
Người Tiên Phong