Hủy

Công nghệ xanh Tin tức

Kỷ nguyên năng lượng mới

Kỷ nguyên năng lượng mới

Chính sách của chính phủ, chi phí sản xuất giảm và ý thức về khí hậu đều góp phần vào việc áp dụng công nghệ năng lượng xanh theo cấp số nhân.

  • 10/07/2021 - 07:30

    EU ra kế hoạch thúc đẩy ô tô điện

    EU đang tìm cách thúc đẩy ô tô điện bằng cách áp thời hạn bỏ các xe động cơ đốt trong và buộc các nhà sản xuất phải trả phí xả thải.
  • 17/02/2018 - 08:30

    Nông nghiệp kiểu Mỹ ở Việt Nam

    Doanh nhân Mỹ, ông Alexander Nguyễn đang nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam để triển khai kế hoạch kinh doanh mới.
Người Tiên Phong