Hủy

Công nghiệp sản xuất chip Tin tức

Mỹ-Trung mở rộng cuộc

Mỹ-Trung mở rộng cuộc "Chip chiến"

Một cuộc chiến giành quyền thống trị đang diễn ra trong các chip bán dẫn, khi hai siêu cường chiến đấu để kiểm soát ngành công nghiệp quan trọng này.