Hủy

Công thức bí mật Tin tức

Công thức bí mật của Inditex

Công thức bí mật của Inditex

Trong khi hầu hết các đối thủ đều chật vật thì Inditex báo cáo doanh thu tăng tới 11% trong 6 tháng đầu năm 2016.