Hủy

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí Tin tức

  • 20/11/2012 - 20:59

    Lịch sự kiện ngày 21/11

    PPI giao dịch bổ sung cổ phiếu. Cổ đông VDS, SAM, TMT đăng ký giao dịch cổ phiếu. PVC, SSI giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
  • 16/08/2012 - 17:39

    PSI ra khỏi diện cảnh báo

    Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của PSI đạt 4.211.796.386 đồng (>0).
Người Tiên Phong