Hủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tin tức

  • 30/07/2012 - 09:57

    Tribeco dự kiến giải thể công ty

    Tribeco sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/8 với mục đích đề xuất giải thể công ty và một số nội dung khác.