Hủy

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Tin tức

Sacomreal có Tổng giám đốc mới

Sacomreal có Tổng giám đốc mới

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín vừa thông báo thay đổi Tổng giám đốc và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc trong những ngày đầu năm mới 2018.