Hủy

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Tin tức

 • 04/07/2013 - 20:10

  Lịch sự kiện ngày 5/7

  SFI, FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu. PVFC đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu PPC. Western Bank chốt danh sách họp Đại hội cổ đông.
 • 13/03/2013 - 19:36

  Lịch sự kiện ngày 14/3

  DHC vào diện cảnh báo từ ngày 14/3. ASP, HVG giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. PPV, BVS giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông.
 • 04/01/2013 - 17:34

  REE đã sở hữu 22,26% vốn PPC

  REE sở hữu thêm 17,08 triệu cổ phiếu PPC, trong đó 16,31 triệu cổ phiếu từ EVN Finance. Tổng số cổ phiếu PPC mà REE nắm giữ là 70,81 triệu đơn vị.
 • 23/12/2012 - 20:36

  Lịch sự kiện ngày 24/12

  EVN Finance đăng ký bán 21,91 triệu cổ phiếu PPC. SSIAM và SSIMF đăng ký bán bớt cổ phiếu ABT.
XOR, XOR Việt Nam