Hủy

Công ty Cổ phần Sông Đà 909 Tin tức

Bài học tái cấu trúc từ S99

Bài học tái cấu trúc từ S99

Với thời gian ngắn ngủi 1 năm, việc S99 có thể đưa ra một loạt giải pháp cải tổ đã làm nhà đầu tư rất ngỡ ngàng.

XOR, XOR Việt Nam