Hủy

Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương Tin tức

Ocean Group quyết tâm thoái vốn khỏi PVR

OGC tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ 5 triệu cổ phiếu OPR đang nắm giữ bằng thỏa thuận hoặc khớp lệnh, dự kiến bắt đầu giao dịch từ 31/10/2014.

  • 26/10/2014 - 14:33

    Tin vắn chứng khoán ngày 27/10

    SSI cắt margin OGC từ 50% xuống 20%, FLC thành lập công ty con vốn 100 tỷ đồng, REE chỉ bán được 1,3% cổ phiếu PPC trên tổng số đăng ký bán....
  • 21/10/2014 - 07:44

    Tin vắn chứng khoán 21/10

    VHC đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ để thu hồi vốn, FLC thành lập công ty con tại Khánh Hòa, OGC đăng ký bán 3,46 triệu cổ phiếu OCH...
Người Tiên Phong