Hủy

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Tin tức

Khi PNC không còn CGV

Khi PNC không còn CGV

PNC đang chịu áp lực phải bán cổ phần ở CGV Việt Nam cho mục đích chủ yếu là trả nợ.