Hủy

Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Tin tức

Người Việt tăng chi, giảm tiết kiệm

Người Việt tăng chi, giảm tiết kiệm

Người Việt Nam đã tuột mất “ngôi” tiết kiệm nhất thế giới và ngày càng có xu hướng chi tiêu “mạnh tay” cho những dịch vụ du lịch, mua sắm, y tế.