Hủy

Công ty Quản lý tài sản quốc gia (AMC) Tin tức

Để AMC không chỉ là nơi 'gom, giữ' nợ xấu

Để AMC không chỉ là nơi 'gom, giữ' nợ xấu

Trao đổi của ĐTCK với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam về vấn đề xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.