Hủy

Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam Tin tức

Phương Nam oằn mình trả nợ

Phương Nam oằn mình trả nợ

Chia tay CJ CGV, Phương Nam bạo tay trả cổ tức sau 7 năm im hơi lặng tiếng với cổ đông. Phương Nam đã ra khỏi vùng tối thành công?