Hủy

Công ty Zion Tin tức

Sở hữu tên miền ZaloPay.com là cá nhân

Sở hữu tên miền ZaloPay.com là cá nhân

Đại diện công ty Zion, đơn vị chủ quản ZaloPay cho biết người sở hữu tên miền Zalopay.com là một cá nhân và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này.