Hủy

Corporate Social Responsibility Tin tức

Bao giờ Việt Nam có tỷ phú bền vững?

Bao giờ Việt Nam có tỷ phú bền vững?

Việt Nam đang kỳ vọng có được những “tỉ phú bền vững” với 3 yếu tố kinh doanh bền vững, nhân sinh quan bền vững và trách nhiệm xã hội bền vững.