Hủy

Cotec Group Tin tức

Bệnh viện tư không dễ kiếm tiền

Bệnh viện tư không dễ kiếm tiền

Với một số thương vụ đầu tư chưa mấy thành công gần đây, mô hình bệnh viện tư nhân xem ra vẫn còn gặp nhiều trở ngại đáng kể.

Người Tiên Phong