Hủy

Coteccons Tin tức

Coteccons chắc nền móng Net Zero

Coteccons chắc nền móng Net Zero

Tầm nhìn dài hạn về Net Zero sẽ mang lại cho Coteccons và tương lai ngành xây dựng một vị thế quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước.

 • 13/02/2023 - 15:46

  Kế hoạch 20 tỉ USD của F1

  Mục tiêu lớn được giao cho thế hệ kế thừa với tầm nhìn hướng đến các thị trường quốc tế.
 • 13/09/2022 - 20:00

  “Cuộc đua marathon” của Coteccons

  Hành trình vượt sóng gió và giữ vững vị thế trong ngành xây dựng của Coteccons được ví như cuộc đua marathon: Luôn vượt qua chính mình để tiến về phía trước.
 • 16/05/2022 - 13:00

  Ông Dương trở lại

  Sau khi rời khỏi Coteccons, ông Nguyễn Bá Dương đang quay trở lại và đặt ra nhiều tham vọng cho Newtecons.