Hủy

Covid19 Tin tức

  • 04/08/2021 - 13:00

    Cưới online né COVID-19

    Ngành công nghiệp tổ chức lễ cưới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của dịch bệnh và sự xuất hiện của các giải pháp trực tuyến đang được cân nhắc.
  • 02/08/2021 - 06:30

    Vaccine, vaccine và vaccine!

    Tiêm chủng là yếu tố quyết định đến tăng trưởng 6 tháng cuối năm cũng như trong dài hạn hơn.