Hủy

CP phát triển chăn nuôi Tin tức

Hòa Phát chuyển hướng kinh doanh

Hòa Phát chuyển hướng kinh doanh

Hòa phát thay đổi tên công ty CP Khoáng Sản thành CP Phát triển Chăn nuôi với mục đích chuyển đổi loại hình kinh doanh, tái đầu tư mới.