Hủy

CPI tháng 10 Tin tức

CPI tháng 10 tăng 0,33%

CPI tháng 10 tăng 0,33%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10.2018 đã tăng 0,33% so với tháng trước, theo Tổng cục Thống kê.