Hủy

CPTPP và EVFTA Tin tức

Ngành gỗ sẽ phất lên từ các FTA

Ngành gỗ sẽ phất lên từ các FTA

Ngành gỗ được cho sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ các hiệp định thương mại tự do (CPTPP và EVFTA). Năm 2019 sẽ là năm để ngành gỗ có nhiều bứt phá.

Người Tiên Phong