Hủy

CR7 Tin tức

Cỗ máy in tiền Cristiano Ronaldo

Cỗ máy in tiền Cristiano Ronaldo

Thương vụ chuyển nhượng mới nhất đã đưa tổng giá trị chuyển nhượng của CR7 trong sự nghiệp đã lên đến 230 triệu Euro (theo trang Transfer market).