Hủy

Cryptocurrency Tin tức

Blockchain cách mạng hóa ngành hàng hải

Blockchain cách mạng hóa ngành hàng hải

các hãng vận tải container khác đã bắt tay với những công ty công nghệ để nâng cấp và cải tiến mạng lưới hậu cần phức tạp nhất thế giới này.

Bitcoin vẫn chỉ là ẩn số

Bitcoin vẫn chỉ là ẩn số

Hai lần ngừng giao dịch của Hợp đồng Bitcoin Tương lai cho thấy mối quan tâm của nhà đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.