Hủy

CT Tin tức

  • 26/09/2022 - 08:30

    HR Dinner tối qua ở CT Group có gì lạ?

    Không chỉ ra mắt trung tâm phát triển nhân tài TAC mà còn gợi mở nhiều ý tưởng táo bạo về công nghệ trong lĩnh vực nhân sự truyền thống.