Hủy

Cùngmua Tin tức

Vốn Nhật đổ vào Nhommua.com

Vốn Nhật đổ vào Nhommua.com

Cát Đông, công ty sở hữu website Cungmua.com, Nhommua.com, Shipto.vn vừa chuyển nhượng 26,9% cổ phần ở Cát Đông cho Tập đoàn Scroll (Nhật).