Hủy

Cuốn lịch Tin tức

Nga muốn đòi lại Alaska từ Mỹ?

Nga muốn đòi lại Alaska từ Mỹ?

Alaska có thể là mục tiêu tiếp theo sau khi Nga sáp nhập Crimea - vùng lãnh thổ mà Nga tin rằng chỉ thuộc về Ukraine nhờ một sai lầm lịch sử.