Hủy

Cưỡng bức Tin tức

Lao động cưỡng bức

Lao động cưỡng bức

Các doanh nghiệp dệt may đang “đi trên dây” trước ranh giới mong manh giữa gia tăng năng suất và vi phạm quyền lao động, dù vô tình hay cố ý.