Hủy

Cưỡng chế thuế Tin tức

  • 08/11/2013 - 10:43

    BKC bị cưỡng chế thuế

    Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn vừa thông báo đến CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (sàn HNX) về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế là đình chỉ sử dụng hóa đơn.
Người Tiên Phong