Hủy

Cựu CEO Microsoft gia nhập "câu lạc bộ" tài sản 100 tỉ USD Tin tức