Hủy

Đa dạng sinh học Tin tức

Góp cây cho rừng lim sống lại

Góp cây cho rừng lim sống lại

5.820 cây đã được hoa hậu H'Hen Niê gây quỹ để tài trợ cho chiến dịch "Góp cây cho rừng Lim sống lại" do Gaia khởi xướng.