Hủy

Đà Nẵng Tin tức

Nghệ thuật ánh sáng ở The Filmore Da Nang

Nghệ thuật ánh sáng ở The Filmore Da Nang

Ánh sáng được thiết kế rất chuyên nghiệp, là một phương diện khẳng định “chất” nghệ thuật và “cảm xúc cao” (high-touch living) mà Filmore đang hướng đến.