Hủy

Đa nhiệm vụ Tin tức

Yêu+ ghét =?

Yêu+ ghét =?

Bạn có từng rất muốn thực hiện một điều gì đó, nhưng lại cứ trì hoãn? Nếu kết hợp điều đó với một sở thích thì sao?

  • 07/01/2013 - 07:42

    Lương quan chức hàng đầu của Mỹ

    Tổng thống Barack Obama là người có mức lương cao nhất trong số các quan chức hàng đầu của Mỹ với thu nhập cơ bản mỗi năm 400.000 USD.