Hủy

Dac an Tin tức

Tương lai mở cho OCOP

Tương lai mở cho OCOP

Những đặc sản vùng miền, những sản phẩm tốt cho sức khỏe cùng những startup ngành nông nghiệp… đang được “nâng đỡ” từ Phiên chợ OCOP.

  • 04/03/2023 - 10:00

    Những người ngược đường

    Ông chủ một ngân hàng lớn và 2 người con khởi nghiệp đều chọn những con đường khó để tìm cơ hội trong thử thách.
  • 08/02/2022 - 09:00

    Những người ngược đường

    Ông chủ một ngân hàng lớn và 2 người con khởi nghiệp đều chọn những con đường khó để tìm cơ hội trong thử thách.