Hủy

Đặc khu kinh tế Phú Quốc Tin tức

  • 06/11/2014 - 08:04

    Việt Nam sẽ có 3 Đặc khu kinh tế

    Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đang soạn thảo luật về Đặc khu kinh tế, chủ yếu phục vụ cho Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong.
  • 11/05/2014 - 22:40

    Tiền, dự án đổ vào Phú Quốc

    Đã có tới 194 dự án đã đầu tư đến 'đảo ngọc' Phú Quốc thực hiện nhiệm vụ trọng yếu gắn kết với nhau là du lịch và thu hút đầu tư.
Người Tiên Phong